127

Reklamačný poriadok a Alternatívne riešenie sporov

https://coramyjava.admin.skoda-dealer.sk/wp-content/uploads/sites/28/2022/03/Reklamačný-poriadok-CORA-ARS.docx